Lidská DNA je biologický internet a v porovnání s tím umělým v mnoha aspektech mnohem dokonalejším. Poslední ruský vědecký výzkum přímo nebo nepřímo vysvětluje fenomény jako jasnovidectví, intuici, spontánní a dálkové léčení, sebeléčbu, afirmační techniky, neobvyklá světla/aury kolem lidí (především kolem spirituálních mistrů), vliv mysli na vzor počasí a mnoho dalších...

více info
Čím utkvělejší myšlenka, tím vytváří silnější gravitační pole, které k sobě přitahuje vše, na co myslíte a čemu věříte! Buďte proto velice opatrní v tom, na co myslíte a čemu v hlouby své duše opravdu věříte, protože dříve než se nadějete, se to stává Vaší osobní - relativní pravdou, která Vás pak buď povznáší a nebo "ubíjí"!

více info
Pro věk Ryb byla charakteristická existence vnější autority. Člověk věřil a podřizoval se autoritám, které představovali např. církev (papež, náboženská dogmata atd.), různí guruové a duchovni vůdci, politici, generálové, představitelé sociální komunity a konečně Bůh jako vnější síla, která soudí dobro a zlo...

více info
Veškeré informace, které se kdy k Vám dostanou, včetně spirituálních, neberte nikdy jako holý fakt! Je to vždy jen něčí, čili relativní pravda a tak vždy vše berte pouze jako informaci - něčí pravdu! (Ta může poskytnout moudro Spirituálního - Duchovního Vědomí-vědění, které Vás může posunout blíže Duchovní podstatě veškerého tvoření). Získané údaje se potom snažte procítit Vaší srdeční čakrou a vyvolané pocity pak přehodnoťte...

více info
Ekologie je něco, co bychom měli mít přirozeně v sobě hluboce ukotvené, není to jen ekologie v životě navenek (třídění odpadů, ochrana životního prostředí...), ale ekologie vůči sám sobě - svému tělu, vůči své bytosti a svému okolí...

více info
Podle toho, jak se rozhodneš, takovým se staneš a budeš kráčet tak, abys ctil, nebo nectil své příbuzné. Nemůžeš uniknout důsledkům svých rozhodnutí. Na Tvém rozhodnutí závisí osud celého Světa.

více info
Někdy postačí se jen zastavit, nadechnout a uvědomit si, kam kráčíme...

více info
Nenastal čas na to, abychom MY rozhodovali, jak má být planeta spravována? Je to lehčí než si myslíte.

více info