vizual


Reakce klientů po terapii:

Renata K. (Praha:) Zdravotní problémy mě dokopaly k tomu, že jsem se začala zabývat svým přístupem k životu a obracet se do svého nitra. V té době mě souhra „náhod“ dovedla k Jitce a regresní terapii. I přes některé obavy, dala jsem raději na pocity ze setkání. S Jitčiným čistým a jemným přístupem mohu s důvěrou a pocitem bezpečí čistit své podvědomí a odevzdávat se Světlu a léčení. Jsem jí také vděčná za nenásilné vedení na cestě a směrování k tomu, abych se naučila uzdravovat sama sebe.

 

 

 

 

 

Hlubinná regresní terapie

 

Regrese znamená návrat, pohyb zpět. V psycho - logickém slova smyslu se jedná o řízené vzpomínání. Klient si pod vedením terapeuta vybavuje potlačené vzpomínky a jejich vědomým zpracováním je schopen se vyrovnat s negativními zkušenostmi, kterými si prošel. Regrese mají za cíl pochopit a odstranit nahromaděné potíže, které se mohou projevit i za dlouho dobu po vzniku jejich příčiny. Terapie nabízí možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec. Poskytuje zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přináší vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.

Jak pracuje naše paměť ve vztahu k prodělaným traumatickým událostem

Naše paměť nejen že obsahuje všechny záznamy, ale tyto záznamy jsou navíc ještě chronologicky uspořádány – tedy jsou v paměti zaznamenávány v pořadí, v jakém se do paměti ukládaly. 
Velice často se setkáváme  s lidmi, kteří prožili v minulosti celou řadu traumatických událostí. Když s nimi hovoříme, zjistíme, že žijí v přesvědčení, že se s těmito událostmi již dávno vyrovnali. Domnívají se, že čas již zahladil všechny rány. Je to tím, že mechanismy psychiky mají přirozenou tendenci
( v zájmu přežití) nevybavovat do vědomí události obsahující bolest.
Toto rádoby přizpůsobení se situaci je pouze zdánlivé. Jestliže takovou traumatizující situací byla např. smrt někoho blízkého, vždy když začneme takovou událost zpracovávat, objeví se velké množství potlačených emocí a bolesti a vždy zpracování takové události způsobí citlivé reakce klienta – i když byl upřímně přesvědčen, že ho ztráta již přebolela. Totéž platí i pro události obsahující fyzickou bolest.
Budeme-li prožívat traumatickou událost, kde bude nějaká bolest, bude tam nutně více nebo méně silný stav zúženého vědomí, což znamená, že si plně neuvědomujeme všechny informace, které do vědomí přicházejí, uvědomujeme si pouze malou část z nich.
A jestliže se později obsahy paměťových záznamů dostanou z paměti do podvědomí, organismus se nastavuje do stejného stavu jako v době, kdy se traumatizující událost odehrála a často se zachováme tak, jak bychom se v dané situaci nezachovali…Nejčastější problémy řešené při Regresní terapii

Na každou fyzickou nemoc můžete hledat odpověď na psychické úrovni.

 • vztahové problémy (problém navázat trvalý vztah, rozchod, rozvod s partnerem …)
 • pocity a emoce se kterými si nevíme rady (vztek, pláč, lítost, nedostatek sebevědomí, přijetím sebe sama, svého těla...)
 • neschopnost koncentrace, smutek, apatie, nejistoty, poúrazové stavy, psychospirituální krize
 • traumata, zážitky, se kterými se nepodařilo vyrovnat (ztráta blízké osoby, potrat, problémy dětství, domácí násilí, bývalí partneři, fyzické a sexuální zneužívání …)
 • bolesti a problémy bez zjevné fyzické příčiny (migrény-bolesti hlavy, poruchy spánku, astma, epilepsie, štítná žláza, ekzémy, koktavost, bolesti břicha, končetin, různé alergie...)
 • problémy s otěhotněním
 • problémy s nadváhou, stravovacími návyky…
 • zjišťování přesného času narození
 • poruchy spánku, problémy s dýcháním, poruchy zraku, alergie s různými symptomy...
 • ztráta energie, neurózy, únava, úzkost...
 • pocity strachu (strach z výšek, lidí, pavouků, uzavřených prostor…)


    prodrobněji viz.:Regresní terapie