BACHOVY ESENCE

 

aneb síla přírody v jediné kapce

 

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu a harmonie. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se do vnitřní síly tak, aby byl schopný zdravě čelit vnějším vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují , že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům.
Květy nemají za úkol vymazat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobily.

Dr.Bach byl mimo jiné hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě předurčení nebo úkol, který se rozhodl naplnit. Pakliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace.Tyto originální květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já.

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolena esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní, co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle Dr.Bacha podléhají tzv.vyššímu “Uspořádání“ se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví.

V době, kdy jsem brala Bachovy esence jsem si neuvědomila, jak jemně působí, dokud nepřišlo těhotenství. V tomto požehnaném stavu, kdy je citlivost velmi vysoká jsem viděla, jak dalekosáhlé změny se odehrávají ve chvíli, kdy jsem začala aplikovat Bachovy esence. 
Esence mi přijdou nadčasové přestože je tomu více jak 100 let, kdy se pan Bach rozhodl předat světu díky své velké vnímavosti tento ucelený léčivý projekt. Ve chvíli kdy projekt dokončil, jeho mise byla dokonána. Zemřel krátce po dokončení 39 esencí.

Z terapií jsem mohla odpozorovat, jak velkou službu bylinky dělají na rovinách, které těžko vnímáme, ale najednou se změna odehrála a my si ani nepovšimli, že se uskutečnila. A tak to ani nejsme schopni někdy přičíst Bachovým esencím, ale jsme-li vnímaví a dokážeme pozorovat změny v našich životech, nelze si nepovšimnout, že mají tyto esence nezměrnou sílu.

Například z praxe se ukázalo, jak často byla zvolena Bachova esence vlastností, které jsou dotyčnému cizí v chování vůči druhým, ale které odžívala například dotyčné klientky maminka. Maminka byla dominantní, kritická a velmi přísná až necitlivá. 
Tyto vlastnosti klientka nežila, ale odmítala je u své matky. Tím že je popřela, odmítla, tedy odsoudila, nevědomky jim tak dala skrytou negativní sílu. Tím, že nebyly tyto vlastnosti přijaty, byly odsunuty do role stínů. A není vůbec zvláštní, že si potom tato žena přitahovala do života autority nebo jiné osoby, kteří jí tyto odmítnuté vlastnosti matky zrcadlily. Stejně tak její dcera se v pouhých devíti letech začala orientovat k nepřijatým vlastnostem své babičky.
Jak jednoduché, když se na to podíváme v nadhledu. Postačí jedno - odpuštění a přijetí. Klientka sama si moc přála být tehdy zahrnuta láskou a přijímaná, to samé bude třeba dříve nebo později začlenit a úžasná rostlinka Chicory neboli Čekanka obecná jí k tomu velmi pozvolna, nenápadně pomůže ukázat cestu.

 


Jednotlivé Bachovy esence, které jsou již mnou namíchané,
si můžete dle vlastního výběru zakoupit.
1 balení 30ml/ 200,- Kč
Stejně tak po obdržení data narození, jména a krátkém popisu daného tématu, který byste rádi vy
anebo někdo blízký potřeboval uvolnit či vyřešit, lze kapky připravit na dálku a zaslat na vámi zvolenou adresu.
 

 

 

Tvoří ji 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

více info
Ukrývání problémů za usměvavý obličej

Topol osika neutralizuje strachy a obavy, které nelze pojmenovat, jejich původ je neznámý. Jde o předtuchy, pocity, že se něco stane, ale člověk neví co a proč. Při těchto náhlých záchvatech hrůzy se člověk může potit a třást. Pomáhá, když se člověk v noci probudí z ošklivého snu, který již třeba zapomenul, a bojí se. V tomto směru může pomoci i malým dětem, které trpí nočními můrami a hrůzami. (viz též Devaterník penízkovitý - Rock Rose).

více info
Strachy a obavy z neznámých příčin

Topol osika neutralizuje strachy a obavy, které nelze pojmenovat, jejich původ je neznámý. Jde o předtuchy, pocity, že se něco stane, ale člověk neví co a proč. Při těchto náhlých záchvatech hrůzy se člověk může potit a třást. Pomáhá, když se člověk v noci probudí z ošklivého snu, který již třeba zapomenul, a bojí se. V tomto směru může pomoci i malým dětem, které trpí nočními můrami a hrůzami. (viz též Devaterník penízkovitý - Rock Rose)

více info
Kritika a netolerantnost vůči ostatním

Buk lesní pomáhá lidem, kteří neustále kritizují, nemají žádné porozumění k nedostatkům jiných, nechtějí dělat žádné ústupky. To dobré na jiných lidech vnímají jen velmi těžko. Tím u nich vzniká silný pocit vlastní převahy, připravenost k ryzímu posuzování a arogantní jednání.

více info
Slabá vůle a ovlivnitelnost druhými

Květová esence Zeměžluče dodá sílu těm, kteří dokážou těžko trvat na svém. Jsou vždy velmi laskaví a ochotní, vždy touží pomoci nebo posloužit. Těžko říkají „ne“, poněvadž nechtějí nikoho zklamat. Nechávají se často využívat nebo poroučet od druhými. Obvykle připadají jiným lidem nesmělí, plaší a tiší, s malou silou vůle. To může vést až tak daleko, že pokorně nesou vůli jiných, i když k tomu není žádný pravý důvod

více info
Hledání rady a potvrzování u ostatních

Na léčení nejistoty. Tento květ je určen pro ty, kteří znevažují svůj vlastní úsudek a často žádají jiné o radu, aby se ujistili a utvrdili v tom, že je jejich rozhodnutí správné. Rožec je určen pro ty co se příliš drží myšlenek a nápadů těch, u kterých hledají radu, přestože výsledkem může být nesprávná cesta.

více info
Strach ze ztráty kontroly

Užívá se při velkém zoufalství, nervové vyčerpání, neschopnosti ovládat se, velkém strachu, že by se mohlo něco strašného stát, pocitu slabosti a bezmocnosti, strachu, že ztratím rozum, nekontrolovatelné výbuchy hněvu a vzteku, neustálé vnitřní napětí, strach před vnitřním uvolněním a ze ztráty sebekontroly, hysterie, potlačované pocity a náhlá silná agresivita, sebevražedných úmyslech, velkém vnitřním tlaku, potlačených emocích, které mohou vést k nočnímu pomočování, okousávání nehtů a skřípání zuby, svalovým křečím apod.,pocitu, že „vyskočím z kůže“, cholerických záchvatech.

více info
Neschopnost či neochota poučit se z chyb

Kaštan koňský je vhodný pro lidi,kteří se nepoučí ze zkušeností, čímž pokrok v životě není možný. Opakují stejné chyby, například vyhledávají znovu a znovu nesprávné partnery nebo pokračují v nevhodném zaměstnání. Když se setkají se stejnou situací podruhé nebo potřetí, nevyužijí zkušenosti z prvního setkání a někdy znova a znova opakují ejné chyby.

více info
Přivlastňování, přehnaná ochrana

Čekanka obecná je pro ty, kteří ve velké míře ovládají a svými starostmi o jiné egocentricky manipulují. Vyznačují se silnou vůlí a od ostatních očekávají, že se podřídí jejich vlastním hodnotám, což se může projevit v kritice, vměšování, výčitkách a námitkách. To bývá, když očekávají odpovídající protislužbu.
Osamělost považují za nepříjemnou. Neustálou pozornost a neustálou službu považují za samozřejmost: typickými jsou majetnicky dominující otcové nebo matky, kteří drží „na uzdě“ již své dospělé děti.

více info
Zasněnost; nedostatečný zájem o přítomnost

Clematis je vhodný pro lidi, kteří žijí ve svém vlastním světě, nemají zájem o realitu a jen těžko žijí v přítomnosti.
Tito lidé nejsou ve skutečnosti šťastní a touží po lepších časech, ale nejsou aktivní, aby je uskutečnili. Jejich špatná paměť jim nedovoluje věnovat se detailům. Mají sklony k nedostatku vitality a energie. Budí dojem duševní nepřítomnosti.

více info
Pocit méněcennosti - pocit nečistoty

Plané jablko ( crab apple) je „čistícím prostředkem“ pro duši a tělo a doporučuje se lidem, kteří cítí vnitřní nebo vnější pocit nečistoty. Může se však jednat i o přemrštěný smysl pro čistotu a pořádek nebo o nutkavou fixaci na hygienu a maličkosti.
Plané jablko je skvělým pomocníkem u lidí, kteří se cítí trapně za nepříjemné tělesné symptomy jako jsou kožní vyrážky nebo výtoky.

více info
Přetíženost zodpovědností

Jilm je vhodný pro lidi, kteří se cítí přetížení úkoly a vlastní zodpovědností. Jinak schopní a spolehliví, najednou ztrácí důvěru ve vlastní schopnosti a cítí se poraženi. Mnohokrát právě k této skupině lidí patří úspěšný manager, pracující ve vedoucí funkci, ve které je zodpovědný i za úspěch ostatních, například lékaři, učitelé, terapeuti, obchodní vedoucí.

více info
Sklíčenost, poraženost

Hořec nahořklý se užívá na skleslost, která vznikne v důsledku zklamání, např. neúspěch při zkouškách nebo v konkurzu, ztráta zaměstnání a jiné události nebo nezdary, které v člověku vyvolávají pocit sklíčenosti. Zklamáních, nedostatku odvahy, pochybnostech o sobě, nadprůměrném intelektu, sklíčenosti, negativitě, poraženosti, nedostatku výdrže, nepříznivém obratu (nemoc, ve škole, v léčebném procesu a při všeobecných úkolech), velkém školním neúspěchu, nedostatku sebedůvěry, pesimismu, skepsi, cynismu, depresích když se věci nedaří.

více info
Beznaděj, zoufalství

Hlodaš evropský (Gorse) se používá při extrémní beznaději a zoufalství,když člověk rezignuje a vzdává boj. Postižení mohou trpět pocitem, že všechno je beznadějné a bezvýchodné a neexistuje již žádná naděje na řešení problému. Je možné, že toto přesvědčení vychází i z toho, že jejich nemoc je dědičná a proto nevyléčitelná. Věří, že jsou tak odsouzeni k bolesti a utrpení a nezkouší nic dělat, aby se jejich stav zlepšil.

více info
Soustředění se na sebe - upovídanost

Já, já, já, nejste příliš zahlceni sami sebou? Uvědomujete si, kolik vám toho díky své sebestřednosti uniká? Je třeba se ztišit a naslouchat hlasu své duše, svému moudrému nitru. "Mluviti stříbro, mlčeti zlato".
Je to jako by vám kdysi nebylo dostatečně nasloucháno, jako byste nebyli dostatečně uznáni, oceněni...a teď si vynucujete pozornost.

více info
Závist - nenávist - hněv - žárlivost

Holly je pro lidi, kteří jsou žárliví, zatvrzelí, bezcitní, plní zášti a někdy mohou být až vzteklí. Často vnitřně trpí bez skutečných příčin. Je pro ně velmi těžké otevřít se lásce.

více info
Závislost na minulosti

Minulost je vám v patách? Příliš mnoho myšlenek zabývajících se tím, co bylo? Myšlenky na člověka, na hmotné věci, negativní emoce...co jste neřekli a měli říci...Pokud žijete minulostí v přítomném okamžiku stagnujete.

více info
Pocit pondělního rána

Vaše duše volá po energii. Zamyslete se nad tím, co vás tolik vyčerpává. Tato bylinná esence je pro ty, jenž se cítí být vyčerpáni a jako vymačkáni, ale spíše na psychické - duševní než tělesné úrovni.

více info
Netrpělivost

Tato esence je vhodná pro ty, jenž jsou snadno podráždění. Jsou netrpěliví a všechno chtějí okamžitě vyřídit. Jejich vlastní kompetence a výkonnost vede k tomu, že jsou frustrováni a podrážděni pomalejšími kolegy, a proto upřednostňují individuální práci.

více info
Nedostatek sebedůvěry

Larch je určen pro ty, kteří mají málo sebevědomí, a tak se ze strachu ani nepokusí cokoliv uskutečnit. Dominuje pocit méněcennosti, ačkoliv mají určité schopnosti. Ty ale popírají, aby se vyhnuli nezdaru a selhání.

více info
Fobie, strach ze známých věcí

Pro toho, kdo trpí strachem z konkrétních věcí a situací, strachy běžného denního života... pavouci, tma, škola, zaměstnání, psi, bakterie, výtah, zubař, cestování a také strachem z porodu aj. Strachy každodenního života. Neustálé obavy a úzkost.

více info
Hluboká zádumčivost bez konkrétní příčiny

Sklon k zármutku a zoufalství, deprese, tíha na duši, neschopnost radosti a štěstí. Melancholie bez důvodu. Jako když padne černý mrak na duši.

více info
Bojuje dál i přes vyčerpanost

Zdolávání překážek až za hranicí vyčerpání a vlastních sil. Bojovnost a odvaha k vyčerpání. Neschopnost odpočívat, hledat a vidět i jiné možnosti.

více info
Naprostá únava, mentální a fyzická vyčerpanost, opotřebovanost.

Oliva je vhodná pro lidi, kteří jsou tělesně i duševně vyhořelí a kteří jsou dlouhodobě vyčerpaní osobními problémy, intenzivním studiem nebo prací, dlouhou nemocí nebo dlouhou péčí o jiného člověka...

více info
Výčitky, pocity viny

Neustálý pocit viny, sebeobviňování, omlouvání se, přebírání viny i za chyby druhých, pocity méněcennosti.

více info
Strach nebo přílišná péče o druhé

Kaštan červený je pro lidi, kteří mají přehnané strachy o blaho jiných, obzvlášť o rodinu a blízké přátele. Obávají se, že jejich milovanému se stane to nejhorší,

více info
Hluboké - obrovské strachy

Devaterník penízkovitý je vhodný v případech hlubokých otřesů, způsobených například nehodou, ve které je člověk jejím přímým účastníkem, svědkem nebo těsně unikne podobné události. V akutních případech, jakými jsou přírodní katastrofy, náhlá nemoc nebo přepadení, převládá u člověka pocit bezmocnosti a ochromení hrůzou. Tento stav trvá poměrně krátkou dobu a vztahuje se ke konkrétní krizové situaci.

více info
Nepružnost - sebezapření

Voda z léčivých pramenů je vhodná pro lidi, kteří jsou nepružní, kladou na sebe velké požadavky a potlačují vlastní vitální potřeby. Lidé s touto povahou jsou na sebe tak přísní, že dokážou žít podle tvrdého režimu a pevných norem.

více info
Nejistota - nerozhodnost

Chmerek roční je vhodný pro lidi trpící nerozhodností.Těžce se rozhodují, obzvlášť tehdy, když se musí rozhodnout mezi dvěma věcmi ať už v každodenním životě nebo když se jedná o důležité rozhodnutí.

více info
Následky psychického a fyzického traumatu

Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem) je vhodný při duševním nebo fyzickém traumatu, které vzniká následkem nehod, neblahé zprávy, úmrtí, náhlého zklamání nebo šokem.

více info
Extrémní vnitřní duševní útrapy

Jedlý kaštan je vhodný pro lidi, kteří trpí extrémními vnitřními útrapami či beznadějí, často mají pocit, že dosáhli hranici sněsitelnosti. Může se projevit hlubokým smutkem, kterým se cítí trpitelé zcela zničeni. Sklíčenost doprovází pocity osamělosti a izolace, zatímco budoucnost se jeví jako tmavá a naprosto beznadějná.

více info
Přílišné nadšení - horlivost

Sporýš lékařský je vhodný pro lidi, kteří mají fixní principy a představy, které jsou podle jejich vnitřního přesvědčení absolutně správné a které zřídkakdy mění. Jejich neústupné odhodlání může vést k přetížení a k silnému vnitřnímu napětí až křečovitému stažení. Jejich přehnaná snaha i v nepatrné činnosti je často vede až za hranice vlastních sil. Duševně předbíhají události, berou si na sebe mnoho práce a snaží se najednou vyřídit hodně úkolů.

více info
Silná dominance - nepružnost

Vinná réva je pro lidi sebevědomé, vlivné, vhodná pro vůdce a vládce. Dokonale znají své záměry a bez rozpaků rozhodují a berou zodpovědnost za sebe i za druhé. Pro ty, kteří chtějí dominovat ostatním. Jsou ctižádostiví a mají často obrovské schopnosti anebo jsou velice nadaní, ale tyto nepochybně existující schopnosti využívají k dominanci a komandování ostatních. Věří, že všechno vědí lépe, kdežto ostatní lidi shazují. I když se nesnaží ostatní lidi přeměnit, nedbají na jejich přání a názory. Vyžadují a očekávají absolutní poslušnost.

více info
Přecitlivělost vůči změnám a vnějším vlivům

Vlašský ořech je vhodný pro lidi, kteří se jen ztěžka přizpůsobují změnám. Je to květ pro období velkých životních změn - uzavření manželství, rozvodu nebo změny bydliště až po takové období vývoje jako jsou první zuby, puberta, menopauza, mohou pomoci před porodem a při změnách v době menstruačního cyklu, při změně zaměstnání či bydlení. Květ nám též pomáhá držet se zvolené životní dráhy, chrání nás před názory a vlivem jiných, kteří nás mohou svést z cesty.

více info
Hrdost - pocit nadřazenosti

Žebratka bahenní ( Water Violet) jsou květové kapky Dr. Bacha pro lidi, kteří jsou považováni za chytré, klidné a schopné. Jako mírní, vážení lidé, jsou často žádáni o radu, ale nikdy nevnucují ostatním své názory a přání. Jsou vzdělaní, vědí o svých vlastních schopnostech a mají pocit nadřazenosti. V extrémních případech to může vést až k distancování se, čímž vytvářejí dojem pyšného, pohrdavého člověka, povýšeného nad ostatní. Při stavech únavy a vyčerpanosti mají sklony stáhnout se do sebe, takže jejich chování může působit chladně a nespolečensky.

více info
Nechtěné zacyklené myšlenky - samomluva

Kaštan bílý pomáhá lidem s tíživými, neklidnými myšlenkami, které se jim stále honí hlavou. Negativní události nebo výměny názorů nemohou zpracovat, takže je v mysli neustále znovu prožívají. Neodbytné, nechtěné myšlenky, vnitřní diskuse a rozhovory se přehrávají dokola jako zaseknutá gramofonová deska, způsobují vnitřní neklid.

více info
Nejistota ohledně správného životního úkolu

Sveřep větevnatý je důležitý pro lidi, kteří se dostali ve svém životě na křižovatku a není jim zcela jasné, kterým směrem se vydat. Cítí, že doposud nenašli ve svém životě pevné místo a jsou nespokojení. I když jsou ctižádostiví a vybavení nespočetným talentem a schopnostmi, plýtvají tím kvůli nedostatku jasných představ o svém cíli. Vyzkouší třeba i několik zaměstnání, jsou ale rychle znudění a věcmi znechucení a nechají se raději pohánět. Zároveň jsou si vědomi, že jim život utíká a dostavuje se proto u nich pocit frustrace a nespokojenosti

více info
Rezignace - apatie

Planá šípková růže - Wild Rose je vhodná pro lidi, kteří rezignovali na nepříjemnou situaci. Tím může být nemoc, monotónní životní situace nebo nevhodné zaměstnání. Tito lidé si nestěžují a jsou apatičtí, než by se znovu uzdravili, než aby změnili zaměstnání nebo se těšili z jednoduchých věcí života.

více info
Zatrpklost, pocity křivdy, skrytý hněv

Vrba žlutá pomáhá lidem, kteří prožívají nespokojenost a hněv, sebelítost a zatrpklost. Téměř každý měl někdy pocit, že je v určitých okolnostech bezmocný. Bachův květ Vrby žluté pomáhá pocity hněvu a rozmrzelosti neutralizovat, aby znovu získal humor a smysl pro odhad věcí. Pomáhá při pocitu, že život člověka o něco ukrátil nebo že je bezbrannou obětí, že si zaslouží lepší zacházení.

více info
STAVY SILNÝCH NEGATIVNÍCH EMOCÍ

více info