ÚVOD A ZÁMĚR


Milí návštěvníci těchto stránek, milá Ženo a milý Muži. Milý příteli...milý kolemjdoucí na cestě.

 

Není třeba příliš slov.
Když ti řeknu, že teď a tady máš v sobě odpověď na každou tvou otázku a že ty jsi sám sobě tím nejlepším léčitelem, rádcem a průvodcem života, jaká bude tvá reakce?

Ano, je to tak, převzít zodpovědnost sám za sebe je o převzetí zodpovědnosti za své vlastní tvoření. 
Ale my si nevěříme, důvěřujeme ostatním, zacpáváme kanál vlastního vědění vším tím vnějším a bráníme se zastavit a ptát sám sebe, kam směruji? Jak mi je v mém životě? Jsem spokojená? Jsem spokojený?

Má práce je předně o narovnání postojů a komunikace s tělem - jeho symptomy a vnějším projevu.
O uchopení a také zvědomění roviny našeho smýšlení – lepší pochopení, co v našem životě svými postoji vytváříme. O pochopení, že ty jsi tím, kdo si vytváří realitu, kterou právě teď odžívá.
Mysl - Tělo - Duch, jedinou část z tohoto celku nelze opominout.
Nelze pracovat jen na fyzické stránce a nepovšimnout si toho, že naše niterná část potřebuje svou specifickou potravu právě proto, aby se mohla plně projevi a mohla tak žít své poslaní tady na Zemi.


Vše má svou specifickou esenci. 

Vše přichází, aby se projevilo jak v kladné, tak i záporné kvalitě.  Božský princip se nasycuje v obou protipólech. Neexistuje něco špatně, ono to zkrátka je a potřebuje se právě teď a tady projevit svým jedinečným způsobem.
Vše krásné, co vidíme kolem sebe, je nám zároveň ukazatelem našeho nitra - tolik krásy, kolik jsme schopni vidět kolem sebe, tolik krásy se zrcadlí uvnitř nás a nebo také veškerá láska všude kolem nás je korespondující s Láskou k sobě samému.
Rok od roku jsme moudřejší, máme více zkušeností, nových úhlů pohledu, nové pravdy, nová poznání a uvědomění…a zůstaneme-li otevření tomu krásnému, co nás čeká, bez dávání výživy tomu, co nás nevyjadřuje a nepodporuje, orientujeme se tak přirozeně ke zdraví a Lásce.


To jen na úvod, abych vám lépe přiblížila záměr, se kterým přicházím a který mne naplňuje. 
Sama za sebe vnímám velkou důležitost pro šťastný život v uchopení našeho dosavadního smýšlení a také našeho těla a jeho symptomů.
Tělo je božským nástrojem a je schránkou, skrze kterou se naše nejvyšší moudrost a moudrost naší duše projevuje. Tělo v každém okamžiku hovoří svým jazykem a na nás je zpomalit a chtít porozumět tomuto jazyku - těmto jemným pociťovaným vjemům, které k nám přicházejí.
Poté snadno rozpoznáme, zda zprávy přicházejí z nitra a nebo jen z roviny mysli.


Teď a tady jsme schopni změnit naši realitu jednou provždy.
Pokud se rozhodnete přijít, prosím vás nejdřív o vnitřní ztišení s otázkou, zda jste rozhodnuti a ochotni měnit dosavadní způsoby prožívání. Mnozí ještě nejsou připraveni a pak je jejich slabé rozhodnutí zvyklané a vůle selže hned v prvopočátku.
Nejdříve se potřebujeme rozhodnout, poté zapojit vůli a pak začít dělat jednotlivé kroky vstříc všem těm zítřkům v radosti a lehkosti.


Těším se na vás a na váš příběh.


Jitka