Bez nzvu_1

Kde kranio pomůže :)

 •  v rámci osobního vývoje
 •  při stavech únavy a vyčerpání
 •  integrace tělo - mysl – duše
 •  harmonizace nervového systému
 •  ke zmírnění stresu, napětí
   v procesu vlastního růstu
 •  zdravotní a psychické potíže
 •  regenerace po úrazech a operacích
 •  zmírnění bolestí a chronických potíží
 •  bolesti zad
 •  bolesti týkající se lebky – bolest  čelistí, zubů, trojklanného nervu, oblastí  očí,  nosu, uší...
 •  bolesti páteře a kostrče
 •  menstruační potíže
 •  poruchy spánku, hyperaktivita,  emocionální potíže
 •  psychické potíže
 •  deprese
 •  k léčení traumatu a posttraumatických  symptomů
 •  pooperační stavy, úrazy, nehody, prožité  šokové stavy


Kranio v širším kontextu


Kranio pomáhá klientovi vidět jeho životní situaci v širším kontextu. Pomáhá změnit přístup k nemoci jako takové a přijmout situaci – stav, ve kterém se systém klienta nachází. Stav našeho fyzického těla nám pomáhá se orientovat na naší životní cestě. Změníme – li naše nastavení (myšlení a přístup k sobě), dojde k uvědomování a nemoc se stává našim spojencem a zároveň se mohou otevřít cesty k řešení dané situace.
Vaše tělo je Vašim spojencem, kranio Vás jemně vede k lepší komunikaci, aby obě strany mohly z tohoto vzájemného „spojenectví" čerpat.
Každý v sobě máme vnitřní moudrost, která se projeví, jakmile k tomu dostane příležitost.
Uznání této moudrosti a samoléčebných schopností každého z nás tvoří základ Kraniosakrální biodynamiky. (SCB)

Tělo je živý, dýchající, dynamický organismus, jež má k dispozici všechny zdroje, které potřebuje. Spolupracujte s nimi a podpořte tělo, aby se dostalo do fyziologické rovnováhy pomocí vlastních mechanismů.
Dr. R.E.Becker
 

Termín craniosakrální biodynamika je celkem nový – a snaží se označit síly přírody, které utvářejí a udržují lidské tělo a když se podíváme na to, jak nás příroda utváří a udržuje, tak část této pravdy je známá tisíce let.

v různých tradicích se hovoří o silách života, které se projevují v našem těle.
Dnes se na to díváme od vývoje embrya,  z kterého tento termín biodynamika pochází, jak se síly života projevují a jak vytváří hmotu, aby vytvořily funkční tělo.

CSB je pohled na to, jak nás příroda vytváří a udržuje, to, že tělo není jen nějaký stroj, který byl dán dohromady, ale že je oživované silu, která vytváří tělo, jenž má svou moudrost a samo sebe organizuje a opravuje.

A metoda craniosakrální biodynamiky učí, jak rozpoznávat tyto síly a pomáhá tělu napojit se na tyto síly pro dobro daného člověka

Jak probíhá ošetření

Sezení začínám vlastním uvolněním. Poté se zkontaktuji s klientem jemným dotekem na různých částech těla. U prvního setkání je to delší doba, ale zpravidla 5-10 minut, než se systém ošetřovaného zklidní a dojde k hlubokému usazení. Klient toto vnímá většinou jako hlubokou relaxaci a uvolnění. Někdy jsme ve stavu polospánku, ve kterém se naše tělo ještě více uvolní. Tělo si na lůžku doslova oddechne a oddá se samoléčbě. Biodynamická potence (životní síla) podle vlastní moudrosti sama volí, kde a na čem je potřeba v těle pracovat.
Přijde-li jakýkoliv pocit z těla, který není příjemný, pomocí jednoduchých otázek se nasměrujeme k uvolnění daného stavu. Otázky jsou kladeny opět způsobem, kdy klient odpovídá z úrovně svého systému: (Jaké by to bylo zajít hlouběji do tohoto pocitu, je možné s tímto pocitem chvilku zůstat?...atd.)

 

Přínos

Kraniosakrální biodynamika je víc než jen ošetřující přístup, je to nový filozofický směr léčení, jenž rozvíjí i umění vnímání.
Je zde kladen důraz na podporu samotného základu zdraví – Dech života – učí nás, jak s ním a vrozenou moudrostí těla spolupracovat.
V mozku se utváří nové nervové sinapse, namísto těch, které nás vedou ke stereotypnímu jednání na základě zvyku a mnoha negativních zkušeností. Tím získáváme větší prostor nejenom v mysli, ale i v našem životě a můžeme tak přinést do svého života více síly a podpory.
 

Lidé se nejvíce potýkají s tím, že se jedná o nenápadný pohyb
Nicméně CSB pracuje spíše na metabolické úrovni a na úrovni metabolismu buněk a výměn v tekutinovém systém mimo i uvnitř těla.
Malá změna v organizaci toho, jak buňky spolu komunikují, je potom mnohem dlouhodobější, protože má kaskádový efekt, oproti větším pohybům, můžete změnit dynamiku kloubu, ale pokud nedojde ke změně buněk, pomalu se tato změna navrátí k normálu.
 

Dáme-li si otázku, zda jsou výsledky u klienta trvalého charakteru nebo je to dočasné zlepšení,
tak velmi záleží na druhu potíží, s kterými se daný člověk potýká. My na to pohlížíme jako na způsob bytí.
A pokud člověk žije v prostředí, které ho neustále bombarduje (hluk atd.), tak terapie pomůže, aby se spojil se svým neutrálem a se svými organizujícími silami.
Nicméně každý z nás musí vynaložit potřebnou energii, aby se se svým okolím nakonec  sám vypořádal.
K permanentním – trvalým změnám dochází, jen ne vždy jdou vidět napovrch.
...To koleno může přestat bolet, ale co je víc fascinující je, jak lidé znovu objevují např. radost nebo soucit…
ty změny mohou být jako třeba když se v tmavé místnosti rozsvítí najednou světlo a je více viditelno.
A když je k dispozici větší vitalita, tak se lidé mohou blížit k tomu, čím skutečně jsou.
Je důležité si uvědomit, že v přírodě se stále něco mění a je-li tam něco permanentní, tak je to vlastně patologické.


Naslouchání

Základní dovedností v Kraniosakrální biodynamice(CSB) je umění vědomého naslouchání.
Trpělivé naslouchání respektujícím, přijímajícím a neutrálním způsobem bez záměru cokoliv měnit.
S touto dovedností se snažím ke každému přistupovat – s úctou a respektem. Neinvazivním přístupem, který je v této době tolik vyhledáván. A po kterém touží jádro každého z nás.
 

Jakýkoliv systém, který je nestabilní, ať už je to na úrovni fyzické, mentální, duchovní…, je mimo svou rovnováhu a tato práce mu napomáhá orientovat se organismu jako celku a navrátit se do vlastní rovnováhy.
Pomáhá danému člověku na duševní úrovni, stejně jako na fyzické, vše je vzájemně propojené.

Zkušenost z praxe je, dáme-li tělu příležitost, aby se rozpomenulo na svůj organizující princip (na svou moudrost), tak si tělo vždy najde tu nejlepší funkci, aby se do této rovnováhy dostalo.
Praktikjící nemá v sobě aroganci myslet si, že je tím kdo ví nejlépe, co je pro daného člověka nejlepší.
Ví, že v přírodě působí vyšší inteligence, která nás vytvořila určitým způsobem, abychom fungovali, jak nejlépe dovedeme.
A naváže-li se spojení daného jedince s touto přirozenou organizacující silou – mají z toho prospěch všechny systémy – fyzický, mentální, tekutinový…  vcházejí tak do větší koherence (soudržnosti, uspořádanosti, harmonické spolupráce mezi prvky různých systémů).


Dech života

V CSB se pracuje s Dechem života. Dech života je vrozená, léčivá moudrost těla. Naše tělo velmi dobře ví, co má dělat od samého zrození až po dobu, kdy vědomí opouští tělo. Dech života je zdrojem všech léčivých procesů, ale i normálního vývoje každého z nás. Je nejzákladnějším projevem našeho bytí, přesto je nesnadného ho popsat. O to se často snaží spíše naše racionální část. Je něčím velmi jemným, šířící se celým našim tělem, všemi organismy – je to vše prostupující síla.
Jedná se o primární dech (primární respiraci). Sekundárním dechem je zde myšlen dech plic. Primární dech lze vnímat jako velmi jemný, až nepatrný pohyb, který hýbe tekutinami a tkáněmi v celém našem těle, které je zároveň z hloubky vyživováno.

 

Archimedes říkával: „kdybych jen mohl najít ve vesmíru nějaké klidné místo, pak bych mohl změnit celý svět." Ale nikdy ho nenašel, protože ho stále hledal ve vnějším světě. Klidné místo se totiž nachází uvnitř tebe, nikdy nebylo v pohybu. Země se pohybuje, Slunce se pohybuje, hvězdy se pohybují, vše se stále otáčí. Ale něco v tobě je v absolutním klidu, stále v klidu a nikdy tomu nebylo jinak
Osho
 

CSB v průběhu života
Ošetření je ohromné v akutních situacích, kdy klient prodělal třeba náročnější operaci, a tato metoda mu pomůže se s tím lépe vyrovnat a stejně tak je fantastický doprovod celým životem člověka.
Osobně cranio miluji a nejlépe bych si ho dopřávala jedenou týdně. :)
Je mnoho lidí, kteří pracují na obou koncích života, někoho, kdo pracuje s novorozenci a maminkami po porodu.
Je velmi dobré, pokud každé narozené dítě si projde CSB, aby mělo ten správný start a zážeh do života.
A na druhou stranu je mnoho těch, kteří pracují s těmi, kteří jsou na konci své cesty.
Tato metoda může usnadnit tento přechod, protože i to je součást přírody -  přicházet a odcházet…

Co je pro mne podporující je, přijdou-li lidi, kteří byli už všude, trpí-li třeba migrénami, a nemohou téměř vůbec fungovat v životě a pak lze vidět, jak se pomalu navrací do života…


 

Má cesta ke Kraniu

Má cesta ke kraniosakrální byodinamice (CSB) byla opět intuitivní, vyloženě si mě přitáhla.Byla pro mě něčím neuvěřitelným - jako dotek lásky.
Jedna z nejdůležitějších priorit bylo, že se jedná o neinvazivní metodu. Mé tělo se začínalo po každičkém ošetření nadechovat, nadechovalo se z buněčné paměti, z hlouby duše a začalo přijímat více síly a zvládat co bylo potřeba, ale tentokrát mnohem lépe s dostatkem vlastní vnitřní síly. Můj fyzický stav byl nejenom díky autonehodě v nerovnováze, ale po každém ošetření mi bylo lépe a lépe i když reakce na prvním ošetření byla velmi nepříjemná, ale i to se dá připsat tomu, že můj systém toho chtěl uvolnit příliš a tak uvolňoval. :)
Při každém příchodu na ošetření se mé buňky tetelily, jen aby se mohly opět naladit na primární dech a čerpat sílu. (potenci).

 

Zdraví není jen absence nemocí. Je to harmonická jednota vědomí, těla a okolního světa. Vesmír je rozšířením našeho těla a naše tělo v sobě zároveň obsahuje celé univerzum.
Deepak Chopra