ZÁMĚR
PROŽITKOVÝCH SEMINÁŘŮ DO ROKU 2019

 


Během tohoto roku se můžete těšit celkem na 10 prožitkových seminářů. Jednotlivé víkendy se zaobírají tématy, která jsou pro nás důležitá, abychom se mohli v životě zastavit, pořádně se nadechnout a opět postavit za sebe sama, do vlastní síly, stability, jistoty a vyživit tak části, které volají po výživě. 


Teď a tady máš příležitost měnit podmínky pro to, jak se chceš cítit.


Umění se ztišit, bez hodnocení a očekávání být otevřen tomu nejlepšímu pro sebe. Uvědomit si, že každou myšlenkou ovlivňujeme to, jak se chceme cítit a jak se bude cítit naše tělo, jaké emoce budeme prožívat a co je díky tomu tvořeno v prožívané realitě.

Zastavení a nahlédnutí na své prožívání z jiné perspektivy ti dá náhled, že není kam spěchat a že vše máš zkrátka teď a tady v sobě plně obsažené.
Měj ve vědomí, že tvé rozhodnutí od srdce je klíčem, abys to, co tě již nevyjadřuje, mohl v dosavadní realitě měnit či opustit.

Společně budeme vycházet z místa, kde jsme ve své podstatě již dokonalé a celistvé bytosti.
Zde čerpáme a nacházíme odpovědi na svá témata. Dotazováním se a postupnými kroky půjdeme společně hlouběji sami k sobě, ke svému nitru a odpovědím na otázky, které jsou pro nás důležité.

 

V každém víkendovém semináři se dotýkáme tématu jedinečnosti, která sídlí v každém z nás. Vycházíme z bodu, kde jsme ve své podstatě již dokonalé a celistvé bytosti. Zde čerpáme a nacházíme odpovědi na svá témata.

 

Bez nazvu

 


Semináře jdou postupně za sebou s tématy, která jsou pro nás důležitá a budují pomalu krok za krokem naší sílu a schopnosti, které se násobí, abychom zvládali v životě vízvy a témata, která jsou nezbytná pro náš osobní vývoj a vnitřní moudrost, do které se postupně díky zkušenostem, krok za krokem a také rok za rokem stavíme. 

Víkendy jsou určené pro všechny.
Hlavní je rozhodnutí a touha po prožívání šťastnějšího a smysluplnějšího života.
Záměr je jednoduchý - přicházíme s esencí přirozené Lásky a tou je potřeba nejdříve začít u sebe, abychom mohli žít naplněný život v radosti. Na prvním místě jsi to předně Ty, ne ti druzí, kdo se potřebuje nasytit pozorností a láskou k sobě, aby se v tom vnějším světě mohly začít dít změny a někdy i zázraky - pokud je chceš vidět.
Díky intenzivní práci na sobě můžeš markantně změnit úhel pohledu nejenom na to, co prožíváš v běžném životě, ale to, kým jsi v rámci celku,  co a jak ve svém vlastním životě tvoříš, prožíváš a jak se na to vše díváš svýma očima..

 

V našem nitru je nezměrná moudrost a odpověď na vše, co potřebujeme pro kvalitní a naplněný život. Tato kvalita naplněnosti se odráží vtom, nakolik si dovolíme zastavit se a naslouchat si.

 

Jak bylo psáno, důležité je se rozhodnout.
Aby došlo ke změně dosavadního prožívaného způsobu života,  je třeba se zastavit a učinit rozhodnutí. Rozhodnutí by mělo přijít od srdce, teprve pak budeme schopni jít v tempu vnitřní síly, která nám pomůže. A není to jen vnitřní síla, je to celý vesmír, který se postaví za tebe, pokud se rozhodneš pro to, co tě má na tvé životní cestě podpořit. 
Můžeš si být jistý, můžeš si být jistÁ, že rozhodnutí z roviny naší mysli často velmi rychle vyprchají.
Rozhodnutí od srdce nabírají na síle.
Poté je nezbytné zmobilizovat svou vůli a začít činit konkrétní kroky s důvěrou, že se v tu chvíli pro tebe děje to nejlepší.

V pravidelnosti je síla. Každý měsíc (kromě prázdnin), pokud se tak rozhodneš, je to přeci jen vše ve tvých rukách, budeš mít příležitost pracovat na daném tématu, které ti dá nové možnosti, vhledy, zkušenosti, nové dovednosti a schopnosti jak rozvíjet své osobní dary a začít dávat plnou pozornost tomu, co si přeje být rozvíjeno, ne naopak.

 

A právě díky pravidelnosti Tvá vnitřní síla poroste a ty se tak budeš moci cítit vnitřně více stabilnější, jistější s pocitem přirozené hojnosti ve všech oblastech a to bez potřeby závislosti na vnějších projevech jako je třeba uznání od druhých. Vnitřní svoboda a vůle budou u tebe narůstat a ty budeš díky této narůstající vnitřní jistotě tím, kdo drží pevně otěže svého života a kočíruje neochvějně vstříc nový začátkům.

 

butterfly-on-flowerPřijď, pokud si přeješ více uchopit svou podstatu bytí a začít využívat darů těla, mysli a svých duševních kvalit. Naučit se porozumět svému jednání, více uchopit, jak funguje naše mysl, naslouchat zprávám a moudrému vedení vlastního těla a také se více propojit s kvalitami moudrosti Duše.
Přijď se postavit do síly s vědomím, že nikdo jiný, pouze Ty jsi tím nejlepším průvodcem, a nikdo jiný, pouze Ty jsi tím, kdo  tomu všemu kolem sebe může říci ANO!

 

 

 

Použijeme mnoho různých metod:
 
bioenergetika – práce s energií těla
  naslouchání a dotazování se
 fenomenologický postoj (přítomné bytí v teď a tady)
systemické náhledové konstelace
NLP (neurolingvistické programování)
praktická cvičení pro daná témata
  somatic experience – práce s pociťovaným vjemem těla
tanec, zpěv
voice dialogue
numerologie
meditace

 a další... - resp. to, co vyvstane od skupiny a bude si přát být viděno - slyšeno - prožito...

 

 

Po každém společném prožitkovém semináři, si odneseš cvičení a další kroky nebo úkoly, na čem do dalšího setkání pracovat, to proto, aby se tvé nově získané kvality, dovednosti, schopnosti,  zkrátka vše, co získáš během semináře, upevnily a staly součástí běžného konání -
jak uvnitř, tak i navenek...
Darem ti bude také skupina, zdravé jádro, které se utvoří a se kterým se vzájemně podpoříte na své cestě.

 

 


  TERMÍNY VÍKENDOVÝCH SEMINÁŘŮ NA ROK 2019
Místo setkání: Maitrea, Praha 1,Týnská ulička 6
www.maitrea.cz

 

1/  12  -  13. 1.  - JAK KOMUNIKOVAT SRDCEM
2/  23  -  24. 2.  - TOTO JE MÁ REALITA
3/  16  -  17. 3.  - VE SVĚTĚ EMOCÍ
4/  13  -  14. 4.  - PŘIJETÍM RODIČŮ ROSTU DO SÍLY
5/  18  -  19. 5.  - VNITŘNÍ DÍTĚ A DOSPĚLOST
6/  15  -  16. 6.  - ŽENA A MUŽ UVNITŘ NÁS ANEB ZRCADLENÍ VE VZTAHOVÉM POLI
7/  14  -  15. 9.  - SEBELÉČENÍ
8/  12  -  13.10. - SÁM SOBĚ MOUDRÝM LÉČITELEM
9/  16  -  17.11. - TRAUMA JAKO PŘÍLEŽITOST
10/07  -  08.12. - VIZE A ZÁMĚR PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROK 2020

 

 

 

Vše venku nás odráží a je nám zrcadlem toho, jak sami sebe přijímáme. Nikdo jiný, jsme to pouze my osobně, kdo dává tomu vnitřnímu a vnějšímu co nás obklopuje sílu vzestupu či sílu destrukce. 

  

Seminář je určen pro každého, bez ohledu věku, kdo touží jednoduše žít svou vnitřní opravdovost a naslouchat svému vedení.
Opravdovost vychází skrze tvou důvěru v sám seb a odvahu odložit nepotřebné vrstvy osobnosti. :)
 

 

Reakce ze seminářů jako inspirace pro každého z vás

více info
 

 

 

Rezervace:
Svou rezervaci potvrďte na tel. čísle 724549952 nebo na email: jitka.eichner@gmail.com
Vaše místo je rezervováno okamžitě po uhrazení zálohy 1000 Kč na účet 2000915429/2010 (Fio banka). Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a datum akce.

Víkend stojí 3.300,- Kč
zaplatíte-li zálohu týden před uskutečněním semináře, ušetříte a celková cena činí 3.000 korun.

Lze využít možnosti domluvy na splátky.

 

Storno podmínky:
Pokud svou účast zrušíte více než 7 dní před konáním akce, bude vám záloha vrácena. Pokud svou účast zrušíte méně než 7 dní před konáním kurzu, vaše záloha propadá. Po  domluvě se mnou je možné se zúčastnit akce v jiném termínu. Záloha bude vrácena také v případě, že za sebe naleznete náhradu.Důvěřuj svému vedení, a pokud přijdou jakékoliv překážky, věř, že přicházejí pro upevnění tvého záměru :)

 T
ěším se na vás a splečné tvoření

Jitka

 

Možnost zaslání dárkového poukazu.
Postačí napsat a obratem pošlu poukaz na konkrétní jméno a domluvený seminář.

 

darkova poukaz rozmazany

 

Ne místo, ne podmínky, ale mysl je tím, co může učinit každého šťastným nebo nešťastným.
Roger Lestrang