TOTO JE MÁ REALITA

Mnozí si myslí, že lidský osud je vytvářen někým shůry. 
Ale ten někdo dává každému člověku k dispozici nejsilnější vesmírnou energii, 
která je schopna ovlivňovat osud svého majitele.
Ten někdo je lidská mysl!

 

Kdo řídí můj kočár?
Jsem to já, kdo drží pevně opratě anebo snad někdo druhý?
Myšlenka je tvořivou, hybnou silou vesmíru, vaší reality, vašeho života, jakmile hlouběji uchopíme pravdu těchto vět, stáváme se tvůrci vlastní reality.
Společně se budeme zabývat tím, co vytváříme svou myšlenkou, slovy a činy a celkově co vše si do života přitahujeme. Nakolik nás to vyjadřuje a na kolik omezuje. Uvědomit si své programy, které nám již neslouží...

 

Naši mentální činnost je třeba usměrnit vnitřní moudrostí a začleněním hlubšího uvědomění si proč chceme v životě změnit dosavadní podmínky. Z přítomného bodu a naladěním se na vnitřní moudrost, se opět může kontaktovat s vnitřní esencí toho, co si přeje být teď a tady prožito, naplněno anebo odloženo.

 

Naše mysl nám dokáže vzít až 90% energie, síla, kterou postrádáme pro vlastní tvořivý život.

 

V tomto prožitkovém semináři se krok za krokem společně ponoříme do toho, co dělat pro ukočírování naší mentální roviny tak, aby se pro nás stala naše tvůrčí mysl podporující a hybnou silou.

 

                 mysl

 

  

V prožitkovém semináři  semináři se dotýkáme tématu jedinečnosti, která sídlí v každém z nás. Vycházíme z bodu, kde jsme ve své podstatě již dokonalé a celistvé bytosti. Zde čerpáme a nacházíme odpovědi na svá témata. 

 

Kdy: 23 - 24.2.2019
Kde: Maitrea
, Týnská ulička 6, Praha 1
Od kolika: 10 - 18.30 sobota a 10 -16.00 neděle
Za kolik: 3.300 / víkend (včasné uhrazení zálohy 3.000 Kč)
Záměr seminářů

 

Víkendový seminář Ti přinese:

- konkrétní kroky pro uvolnění a zklidnění mysli
- fenomenologický postoj - postoj bez hodnocení
- otázky pro hlubší zvědomění tohoto tématu
- konkrétní cvičení např. jak působí myšlenka na naše tělo
- meditace a přednášky k tématu
- emoční, mentální stabilitu a nástroje pro budoucí kroky
- konstelační náhled na to, jak užívat svou mysl a své srdce
- vzájemné sdílení
- zvědomění iluze mysli a tvoření vlastní reality


Metody:

- bioenergetika – práce s energií těla
- práce se symboly
- naslouchání a dotazování se
- systemické náhledové konstelace
- NLP (neurolingvistické programování)
- meditace
- somatic experience – práce s pociťovaným vjemem těla
- numerologie
- voice dialogue a další

 

butterfly-on-flowerPřijď, pokud si přeješ více uchopit svou podstatu bytí a začít využívat darů těla, mysli a svých duševních kvalit. Naučit se porozumět svému jednání, více uchopit, jak funguje naše mysl, naslouchat zprávám a moudrému vedení vlastního těla a také se více propojit s kvalitami moudrosti Duše.
Postavit se do síly s vědomím, že nikdo jiný, pouze Ty sám sobě jsi tím nejlepším průvodcem, doktorem i učitelem zároveň ... a nikdo jiný, pouze Ty jsi tím, kdo  tomu všemu kolem sebe může říci ANO!

 

 

 

Seminář je určen pro každého, bez ohledu věku, kdo touží jednoduše žít svou vnitřní opravdovost a naslouchat svému vedení.
Opravdovost vychází skrze Tvou důvěru v sám sebe a odvahu odložit již nepotřebné vrstvy svého prožívání

 

Rezervace:
Svou rezervaci potvrďte na tel. čísle 724549952 nebo na email: jitka.eichner@gmail.com
Vaše místo je rezervováno okamžitě po uhrazení zálohy 1000 Kč na účet 2000915429/2010 (Fio banka). Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a datum akce.

Víkend stojí 3.300,- Kč
zaplatíte-li zálohu týden před uskutečněním semináře, ušetříte, celková cena činí 3.000 korun.
Lze využít možnosti domluvy na splátky.

Storno podmínky:
Pokud svou účast zrušíte více než 7 dní před konáním akce, bude vám záloha vrácena. Pokud svou účast zrušíte méně než 7 dní před konáním kurzu, vaše záloha propadá. Po  domluvě se mnou je možné se zúčastnit akce v jiném termínu. Záloha bude vrácena také v případě, že za sebe naleznete náhradu.Důvěřuj svému vedení, a pokud přijdou jakékoliv překážky, věř, že přicházejí pro upevnění tvého záměru :)T
ěším se na vás na všechny

Jitka

 

Příště se můžeš těšit na prožitkový víkendový seminář s aktuálním tématem přo každého:
VE SVĚTĚ EMOCÍ

Více o záměru seminářů

 

 

 

Ne místo, ne podmínky, ale mysl je tím, co může učinit každého šťastným nebo nešťastným.
Roger Lestrang