Semináře jsou předně prožitkové a jejich náplň osloví každého ať už vědomým tancem, zpěvem, meditací, uvědomování se anebo naopak úplným zastavením se.
Díky otevřenosti každého jednotlivce se může vytvořit podpůrné a léčivé pole pro celek zároveň. Vše je přítomné a chce to jediné – zastavit se a dovolit, aby to jen bylo.
Společně budeme vycházet z místa, kde jsme ve své podstatě již dokonalé a celistvé bytosti.
Zde čerpáme a nacházíme odpovědi na svá témata. Dotazováním se a postupnými kroky půjdeme společně hlouběji sami k sobě, ke svému nitru a odpovědím na otázky, které jsou pro nás důležité.

„Vnímám vděčnost, když se díky skupině vytvoří silné pole, ve kterém se děje něco, co slovy nepopíšeš, ale každý to moc dobře cítí. Je to něco, co nás přesahuje.“

 

 

Intenzivní práce na sobě pro radostné a naplněné prožívání v životě.

více info
Co je naší vnitřní výživou? Užívá se v kapkách, slovech či jídle? Čeká nás společná výživa nejcennějšího daru, který máme. Díky naslouchání vnitřnímu vedení, bude pro nás mnohem snadnější se v životě orientovat

více info
Co vytváříme svou myšlenkou a co si do života přitahujeme? Myšlenka je tvořivou, hybnou silou vesmíru, vaší reality, vašeho života, jakmile hlouběji uchopíme pravdu těchto vět, stáváme se tvůrci vlastní reality.

více info
Emoce jsou naší součástí. Jejich přijetím se stavíme do síly a odmítáním naopak o sílu přicházíme a emoce se tak upevňují. Jak najít rovnováhu ve svém emočním systému? Jak jim porozumět a naučit se s nimi pracovat pro šťastnější život v emoční rovnováze?

více info
Co potřebuje naše dětská část? Jak této části co nejlépe porozumět, naslouchat a přivést její kvality do života?

více info
Díky vztahovému poli můžeme denně vidět, jakou porci lásky dáváme sami sobě. Budete mít příležitost proniknout více do pozadí zrcadlení, které je na denním pořádku a ukazuje nám, kde jsou naše silné a nebo slabé stránky.

více info
Cokoliv, co ti brání se uvolnit do plného přijetí vlastní rodiny, si vyžaduje tvou pozornost. Máš příležitost uvolnit to nejdůležitější, co by jakkoliv oslabovalo rodinný systém a tím také tebe. Dodej si odvahy a vykroč za podpory celé skupiny.

více info
Je nejvyšší čas začít dělat to nejlepší pro sebe. Kdy jindy, než právě teď?
Jak přinést více léčivé energie do života? Co dělat ve chvílích, kdy mi není dobře - jak emočně, tak fyzicky a jak pomoci těm, kteří mi jsou nablízku? Sebe-léčení je přirozeností každého z nás, a není to o tom, že bychom to neuměli, my pouze nevíme jak...

více info
Vědomý přístup ke svému tělu vám dovolí se více propojit s dary, kterými tělo disponuje. Naučíte se, nejen tomu, jak mu více naslouchat, ale také jak porozumět jeho signálům a symbolice.

více info
Neexistuje nic, co by bylo špatně, pouze zkušenost. Trauma je zkušeností. Naše bytí má příležitost se touto událostí obohatit a povyrůst. Na nás je, jak dlouho chceme setrvávat v minulosti anebo na kolik si dovolíme z této události načerpat a pohlédnout vstříc budoucímu.
Jak reaguje naše tělo, co dělat ve chvílích šoku a jak pomoci našim oslabeným částem, které mají tendenci setrvávat v zacyklení?

více info
Přeješ si prožít rok 2019 co nejvíc podle vlastních představ? Rozloučit se s tím, co tě již nevyjadřuje, otevřít se novému a vykročit s čistým štítem do prožívání své vlastní reality?
Prožitkový víkendový seminář Ti napomůže se opět spojit se svými vnitřními zdroji a nastolit rovnováhu v prožívání toho, co si přeješ. Ujasnit si, co je pro Tebe nejdůležitější a s odvahou vykročit k naplnění vlastních přání pro další rok.

více info