Iluze pravdy 

 ...pokud z nich máte dobrý pocit, tak je přijměte za možné, pokud ne, tak je odložte na pozdější přehodnocení a to proto, že vstupujete-li příliš rychle do neznámého teritoria, tak se ve Vás tvoří pocit strachu z "neznáma" a ten ve Vás způsobuje nepříjemné pocity.

Strach a stres je totiž Váš "úhlavní" učitel - strachje předně třeba transformovat! Jedině tak můžete pokročit do lepších, "vyšších" harmonických realit a světů! Naučte se proto být v nepříjemných situacích pouhými pozorovateli a ne "spoluhráči"!

Tím se ve Vás nemůže tvořit "emocionální pouto", vytvářející gravitační pole a tak neexistuje nic, co by Vás vtáhlo do něčí, cizí, disharmonické hry! Takto se stanete k nepříjemným hrám i realitám neteční - "imunní"!

Vězte, že absolutně vše ve vesmíru, ve všech realitách, včetně různorodosti života-způsobů myšlení a jeho různých "bizardních životních forem a tvarů", je vždy jen zkrystalizovaná éterická energie Vesmírného Vědomí! Ta je pak formována Vašimi představami a pocity, které konstruují Vaše osobní a kolektivní vize - reality!

Čili je to pouhá hra ve vesmírném tvoření, přičemž každá "pravda" je relativní!

Vždy totiž podléhá jen Vaší osobní a kolektivní představě-pravdě, která vytváří pouhou iluzi Vámi vykonstruovaného "ideálu"! Ta pak upevňuje způsob Vašeho myšlení, tvořící tak Vaše "víry" a přesvědčení správnosti toho, či onoho! Je to však vždy pouhá iluze toho co si myslíte; že jste Vy osobně, že je Vaše realita, která Vás obklopuje a že jsou Vaše různé systémy, které jste přijali za vlastní! Tyto Vaše navyklé způsoby myšlení, víry a přesvědčení však nemusí být pravdou pro Vaše známé, či jiná společenství a již vůbec nemusí být pravdou pro různé systémy, či reality! Každá realita je totiž pouhé zhmotnění myšlenek - představ, které pochází vždy z místních - Osobních přesvědčení.

Uvědomte si, že jste multidimenzionální bytost, energie, která je součástí všeho, přičemž neprožíváte různé reality jen vnějšími smysly, ale též vnitřními pocity. Vaše hmotná a nehmotná těla jsou propojena světelnými vlákny, (ve kterých vytváříte a aktivujete elektromagnetické signály), kterými můžete "nahlížet do jiných světů", vžívat se do pocitů "jiných" bytostí atd.

Protože jste si ale stvořili iluzi oddělenosti od vše-vědomí -"Boha", proto máte pocit jen individuálního prožívání, přes Vaše Osobní Já Jsem - takový, či "makový". Avšak, třeba při "snění", můžete mít zrovna takové pocity, jako ta bytost, která je "skutečně - opravdu" prožila! Vše je ale pouze hra na skutečnost, do které jste se tak vžili, že někteří z Vás jsou za tuto pouhou iluzi, té či oné "pravdy", ochotni položit i "život".

Nenechejte se proto vmanipulovat do žádné cizí - nepříjemné "pravdy"! Věřte jen těm pravdám, které Vás i ostatní povznáší a vytváří jen nádherné harmonické rezonance - Pocity Radosti, Štěstí, Svobody a Lásky.

Moji milí, veliká "pravda" je především to, že jste vzali tuto Vaši hru příliš vážně a zapomněli jste na to, že jste v prvé řadě Vědomí-Mysl-Duše, Spirituální-Duchovní podstata tvořivých éterických energií Prvotního Stvořitele - (vesmírného Vše-Vědomí) - našeho vesmíru, přičemž i moje pravda je relativní, ve srovnání s pravdou Prvotního stvořitele - (vesmírného Vše-Vědomí) - jiného vesmíru! Odhalením této "pravdy" Vás pouze upozorňuji na to, že je načase začít tvořit ušlechtilé hry, které jsou pro blaho všech!

Tím myslím pro všechny zúčastněné Bytosti Vaší kolektivní hry, čili včetně zvířat a všeho živého, jako je kupříkladu Vaše Příroda, i mnoha-dimenzionální Bytost Vaše Planeta, Bytosti v přilehlých dimenzích a mnohem, mnohem více než si vůbec dovedete představit. S přáním vytvoření harmonického "světa", plného radosti, svobody, štěstí, "pohody" a lásky pro všechny, se s Vámi "loučí" Duchovní podstata všeho - Jsem v každém z vás... v každém z vás... v každém z vás......

(moudrost věků)