SÁM SOBĚ MOUDRÝM LÉČITELEM

 

Tělo je prostředníkem, klíčem mezi vyšší moudrostí a jejím projevením se ve hmotné rovině.
Tento ohromný nástroj nelze opomíjet a učíme se to denně. 
Vědomý přístup k vlastnímu tělu, je vědomým přístupem k sobě sama. Jak uvnitř, tak navenek a naše tělo nám to dnes a denně svým projevem zrcadlí.

Necítíme-li se dobře po psychické stránce, nejde to dobře ani po té fyzické. Jedno podporuje druhé. Budeš mít příležitost si dovolit ztišit a naslouchat svému tělu, co si přeje být vyslyšeno nebo narovnáno. Tvá pozornost směrem k tělu a jeho pocitům se ti mnohonásobně vrátí. 
Naše tělo disponuje velkým množstvím sebeobnovujících schopností a ty my podpoříme silou skupiny a vědomým přístupem k tělu a jeho pociťovaným vjemům.


Tělo svou moudrostí disponuje mnohými dary a tak si dovol být zvědavým a chtít to více prozkoumat. Projdeme společně nejenom pět základních pilířů pro zdraví jimiž jsou strava, myšlení, vzduch, pohyb a duševní rozpoložení. V tomto semináři rozšíříme moudrou větu Hypokrata „ Jsi to, co jíš, jsi to, na co myslíš a jsi tak mladý či starý, jak se cítíš.“

 

Nemoc těla tak, jak ji známe, je výsledkem, posledním stadiem něčeho, co je hluboce zakořeněného pod povrchem. Nemoc se projevuje na materiálně - tělesné úrovni, která je nejblíže úrovni mentální.
Je zcela výsledkem konfliktu mezi naším duchovním a tělesným bytím. Jestliže mezi těmito dvěma aspekty vládne harmonie, těšíme se naprstému zdraví. Ale pokud mezi nimi vládne disharmonie, následuje to, co všichni dobře známe jako je nemoc.

Můžete se těšit mimo jiné na: vědomé vycházení z vlastního středu, naslouchání pocitům v těle,  umění jak vcházet do reakcí svých konkrétních orgánů a jak s nimi komunikovat. Důležitost fyzických symptomů. Jednoduché cviky pro znovunabytí síly - energie. Zvědomění důležitosti dechu, stravování (jsi to, co jíš) a pitného režimu. Společně se podíváme na jednotlivá období, jaké orgány se k nim vztahují a také obnovující hodiny jednotlivých orgánů a stejně tak co pro dané hlavní orgány můžeme udělat, abychom je posílili.
Během semináře budete mít příležitost si namíchat Bachovy květové esence.
Vytvoření zdravé stabilní základny pro láskyplný přístup k sobě a svému tělu je samozřejmostí.

 

Nemoc není trestem, ale pouze oprava, nástroj, kterým si naše duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, jež by nadělaly větší škody, a také aby nás přivedla zpět na cestu Pravdy a Světla, ze které bychom nikdy neměli sejít. (1931 dr.Bach) 

Kdy: 12 - 13.10. 2019
Kde:
Osobní prostory, Starobylá 12, Praha 4
Od kolika10 - 18.00 sobota a 10 - 16.00 neděle
Za kolik: 3.300 / víkend (včasné uhrazení zálohy za 3.000 Kč)


 

Odkaz na Vaše reakce ze seminářů  

 

 

 

Víkendový seminář vám přinese:

- hlubší uvědomění schopností těla
- praktická cvičení jak vnímat energii těla
- prohloubení důvěry v naše tělo
- zvědomění principů zdravého životního stylu
- vědomé stravování a přístup k tělu 
- meditace na dané téma
- praktická cvičení pro dotazování se
- vybudování energetiky
- komunikace s orgány....
- namíchání Bachových květových esencí na míru

Metody:
- bioenergetika – práce s energií těla
- práce se symboly
- naslouchání a dotazování se
- systemické náhledové konstelace
- NLP (neurolingvistické programování)
- somatic experience – práce s pociťovaným vjemem těla
- numerologie
- voice dialogue a další

 

 butterfly-on-flowerPřijď, pokud si přeješ více uchopit svou podstatu bytí a začít využívat darů těla, mysli a svých duševních kvalit. Naučit se porozumět svému jednání, více uchopit, jak funguje naše mysl, naslouchat zprávám a moudrému vedení vlastního těla a také se více propojit s kvalitami moudrosti Duše. Přijď se postavit do síly s vědomím, že nikdo jiný, pouze Ty jsi tím nejlepším průvodcem, doktorem i učitelem zároveň ... a nikdo jiný, pouze Ty jsi tím, kdo tomu všemu kolem sebe může říci ANO!

Seminář je určen pro každého, bez ohledu věku, kdo touží jednoduše žít svou vnitřní opravdovost a naslouchat svému vedení.
Opravdovost vychází skrze Tvou důvěru v sebe a odvahu odložit již nepotřebné vrstvy svého prožívání 

 

Rezervace:
Svou rezervaci potvrďte na tel. čísle 724549952 nebo na email: jitka.eichner@gmail.com
Vaše místo je rezervováno okamžitě po uhrazení zálohy 1000 Kč na účet 670100-2204113604/6210 
(Fio banka). Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a datum akce.

Víkend stojí 3.300,- Kč
zaplatíte-li zálohu týden před uskutečněním semináře, ušetříte a celková cena činí 3.000,-

Storno podmínky: 
Pokud svou účast zrušíte více než 7 dní před konáním akce, bude vám záloha vrácena. Pokud svou účast zrušíte méně než 7 dní před konáním kurzu, vaše záloha propadá. Po  domluvě se mnou je možné se zúčastnit akce v jiném termínu. Záloha bude vrácena také v případě, že za sebe naleznete náhradu.Důvěřuj svému vedení, a pokud přijdou jakékoliv překážky, věř, že přicházejí pro upevnění tvého záměru :)T
ěším se na vás!

Jitka

 

Příště se můžeš těšit na:
TRAUMA JAKO PŘÍLEŽITOST

Více o záměru konajících se seminářů v roce 2019

 

 

Ne místo, ne podmínky, ale mysl je tím, co může učinit každého šťastným nebo nešťastným.
Roger Lestrang