Není nic svobodnějšího, než si dovolit vejít do pocitu, který nás sužuje, vzít jej za ruku a podívat se mu do tváře, zeptat se ho, co ho trápí a jak mu můžeme být nápomocni?
Pocity vycházejí z nás, z našeho nitra, jsou naší součástí….nelze je odstranit, vyloučit, vypudit, ale pouze přijmout, akceptovat a začít využívat jejich ukrytý potenciál

více info
Už jste se někdy ztratili? A jaké byly vaše pocity?
Na co jste při tom myslili? A jak se v tom všem cítilo vaše tělo? Důvěřovali jste že je vše v pořádku nebo jste prožívali pocity strachu?
A co nejhoršího by se mohlo vlastně stát? :)

více info
Co vše jsme ochotni obětovat?

více info
Kolik "času" věnujeme sobě - tomu, co nás naplňuje, co nás vyjadřuje, co nám dodává síly a radost zpět do našeho těla a kolik času věnujeme tomu, co nás nevyjadřuje, co nás o sílu obírá a co nám nic nedává...?

více info
Křivda jako nepatrná šeď na začátku plodných let a jako těžký bludný balvan postupem let, kdy se křivda neustále připomíná...

více info
...jak jednoduché je v životě dávat, znovu a znovu, pro mnoho z nás, ale aby byly misky vah vyvážené, je třeba také přijímat a dotovat, načerpat dostatek zdroje, abychom měli z čeho čerpat...

více info
Nemusím se už obávat sporů, konfliktů a problémů se sebou samým a s ostatními, protože dokonce i hvězdy se spolu někdy srazí a vzniknou tak nové světy. Dnes vím, že to je život...

více info
...ptali jste se mě, jaký je rozdíl mezi člověkem a myší, řekl zenový mistr.

více info
Jednoho dne se narodím do rodinného systému. Přesně do takového, který svým způsobem rezonuje s mým nastavením z předchozích zkušeností. Jinými slovy neustále na základě mého smýšlení a jednání vytvářím takové podmínky, které jsou těmi nejlepšími hracími poli pro mé uvědomění a můj růst.

více info